m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m
Image Alt

Ürünlerimiz

HİDROLİK KİREÇ

Amaç Keskin Zir. Madç Ltd. Şti, sektörün ihtiyacı doğrultusunda ürün çeşitleri arasına tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi amacıyla Supercalco A3,5 ve A5 ürünlerini de eklemiştir. Ürünlerimiz CE belgesine sahiptir. Bu sayede müşterilerimizin tarihi eser restorasyonu işlerinde doğal ve uzun ömürlü çalışma yapmaları amaçlanmıştır.

Stok Kodu: 036 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

Amaç Keskin Zir. Madç Ltd. Şti, sektörün ihtiyacı doğrultusunda ürün çeşitleri arasına tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi amacıyla Supercalco A3,5 ve A5 ürünlerini de eklemiştir. Ürünlerimiz CE belgesine sahiptir. Bu sayede müşterilerimizin tarihi eser restorasyonu işlerinde doğal ve uzun ömürlü çalışma yapmaları amaçlanmıştır.

ÇİFTLİK SAHASI ve PADOKLARDA YAPILAN UYGULAMALAR

Çiftlik kurulacak zeminin killi olması zeminde iyileştirme yapılmasını gerektirmektedir. Yapılacak iyileştirmenin düşük maliyetli olması için kireç stabilizasyonu önerilmektedir. Ayrıca padoklara serilecek malzemenin özelliği padoklarda yaşayacak hayvan sağlığı açısından çok önemlidir.  Aşağıda kireç stabilizasyonu uygulaması, uygulamanın hayvan sağlığına etkileri ve yapılmış olan uygulamalardan resimler bulunmaktadır.

 

  1. PADOK ZEMİNİNDE KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ ve ZEMİN TASARIMI

Padok tasarımı yapılırken zemin yapısı ve hava şartları önem taşımaktadır. Padoklarda kullanılacak malzemenin suyu bünyesinde tutan, çamurlu, düşük taşıma kapasiteli ve taşlı olması istenmemektedir.

Bu tip zeminler;

  1. Hayvanların uzun süre çamurlu ve su oranı yüksek zeminde kalmalarına neden olabilmekte,
  2. Gübre sıyırma esnasında zemindeki toprağın büyük kısmı gübre ile beraber sıyrılmakta,
  3. Hayvanların ayaklarını kırma / yaralanma riskini arttırmakta,
  4. Bakteri üremesi için uygun ortam olmakta,
  5. Koku, sinek ve böcek ile mücadele edilmesi gerekmekte,
  6. Tırnak ve meme hastalığı dahil bir çok hastalık hayvanlar için potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Hastalanan hayvanların gelişimi yavaşlayabilmekte, süt verme verimleri düşebilmektedir.

 

Padoklarda suyu bünyesinden çabuk uzaklaştıran, suya karşı dirençli, çamur oluşumunu engelleyen, ince taneli ve anti bakteriyel malzeme kullanılması padokların uzun ömürlü olmasını sağlayabilmektedir.

Zeminde çamurlaşmaya, batmalara neden olan ve uzun süre suyu bünyesinde tutan malzeme kildir. Killi malzemeler kuru ortamda mukavemetli gözükse de su ile temas ettiğinde sertliğini hemen yitirebilmekte ve yukarıda belirtilen olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Hayvanların gezinme ve dinlenme alanlarında suya-çamurlanmaya dirençli, mukavemeti yüksek, anti bakteriyel zemin oluşturulması kireç kullanılarak hızlı ve pratik şekilde yapılabilir.

Bu sayede hayvanlar için uygun kuru, sağlam zemin oluşturularak rahatlamaları sağlanıp yaralanmaları önlenebilmektedir. Aynı zamanda ortam Ph’sı yükseldiği için anti bakteriyel, koku ve sinek oluşumunu önleyen zemin oluşturulabilmektedir.

Zemin sertliğini koruduğu için gübre sıyırmada diğer malzemelere göre daha az malzeme gübre ile sıyrılacaktır. Koku ve sinek oluşumunu azaltıcı etkisi nedeni ile sinek/böcekle mücadelede ekonomi sağlayacaktır.

Kireç ile iyileştirilmiş malzeme kullanılan padoklarda zeminin suyun akışını sağlayacağı eğimin verilmesi ve eğimin azaldığı yerde de drenaj çalışmasının yapılması kireç stabilizasyonunun uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

 

Kireç Stabilizasyonu ve Killi Zemine Etkisi:

 

Kireç stabilizasyonu uygulaması ile mevcut zeminde taşıma gücünü düşüren ve çamurlaşmaya neden olan killi malzemenin yapısı değiştirilerek kil özelliğini yitirmesi sağlanmakta ve bu malzeme siltleşmektedir. Uygulamanın ilk saatlerinde malzemenin yapısının değiştiği gözle görülebilmekte çimentolaşma reaksiyonu ile dayanımı artmaktadır. Böylece killi malzemenin su tutma, şişme ve çamurlaşma özellikleri görülmemektedir. Kireç stabilizasyonu kimyasal bir reaksiyondur ve bu reaksiyon oluştuktan sonra geri dönüşü yoktur. Zemin tekrar su ile karşılaştığında killi malzeme eski olumsuz davranışlarını göstermemektedir. Kireç stabilizasyonu ile iyileştirilen zemin tabaka olarak hareket etmektedir.

literatürde zemin çeşidine bağlı olarak kireç ile iyileştirilebilen malzemelerin taşıma gücünün 10-20 kat arasında arttılabildiği söylenebilir.

Hayvancılık işletmelerinde “Kireç Bazlı Alkeo S” uygun bir gezinme

ve dinlenme alanı sağlar

 

 

Resim 1: Hayvan Yetiştiriciliğinde Killi Zemin Kaynaklı Çamur Sorunu.

 

  1. Giriş: Kireç stabilisazyonu nedir?

Genellikle ince-taneli zeminlerde uygulanır. Zemine kireç eklendiğinde kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. Bunlar katyon değişimi ve flokülasyon-aglomerasyondur ve bunlar puzolonik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar sırasında genellikle zemindeki tek değerlikli katyonlar, kireçteki iki değerlikli kalsiyum iyonlarıyla yer değiştirir. Bu katyon değişimi reaksiyonlarıyla killer daha büyük boyutlu parçacıklar oluştururlar. Zemin sertleşerek plastik kıvamdan katı kıvama geçer (kuruma).

Resim 2: Pozzolanik reaksiyon

 

Bu sayede de zeminde şu değişiklikler görülür:

     Likit limit azalır

 

     Plastik limit artar

 

     Plastisite indisi azalır

 

     Rötre limiti artar

 

     Çalışabilirlik artar

 

     Zeminin dayanım ve deformasyon özellikleri gelişir

 

Kireç katkısı aynı zamanda malzemenin sıkışma karakteristiklerinde de değişimlere yol açar. Maksimum sıkıştırılmış kuru birim hacim ağırlık azalırken, optimum su muhtevası artar. Zeminin tek eksenli dayanımıysa %6lık bir kireç ilavesiyle yaklaşık olarak 6 kat artar.

Toprak stabilizasyonu, pozzolanik reaksiyon yoluyla uzun-vadeli mukavemet oluşturmak üzere reaktif toprağa kireç eklendiğinde meydana gelir. Kireçten gelen kalsiyum, kilden çözünebilirleştirilen alüminatlarla ve silikatlarla tepkimeye girdiğinden, bu reaksiyon sabit kalsiyum silikat hidratlar ve kalsiyum alümin hidratlar üretir. Pozzolanik reaksiyon çok uzun bir süre,- hatta on yıllar boyunca – yeterince kireç mevcut olduğu ve pH (10’un üzerinde) yüksek kaldığı müddetçe devam edebilir. Sonuç olarak, kireç işleme yüksek ve uzun-süreli mukavemet kazanımları sağlayabilir. İyi bir  pozzolanik reaksiyonun  anahtarı reaktif bir toprak, iyi bir karışım ve güvenilir inşaat uygulamalarıdır.

Toprak stabilizasyonunun yararları aşağıdadır:

•    Elastisite  modül değerlerinde (birçok durumda 10 kat  yada daha yüksek) artışlar
•    Kopma dayanımında (bazı durumlarda 20 kat yada daha yüksek) ciddi gelişmeler
•    Zaman içinde, hatta çevresel yada yük hasarı dönemlerinde sürekli güç kazanımı (kendiliğinden iyileşme)
•    On yıllarca süren hizmet boyunca hatta ciddi çevresel şartlar altında uzun-vadeli dayanıklılık.

Bu performans yararları kısa- ve uzun-dönem ekonomik yararlara dönüşmektedir.

Yeni malzemelerin stabilize edilmesine  ek olarak kireç, yol tabanlarının yeniden kazanılması için mükemmel bir seçimdir.

Kireç satabilizasyonu, gerçekleştirilmesi zor bir işlem  değildir. Uygun bir karışım tasarımı ve test gerçekleştirildikten sonra, yerinde karıştırma genellikle toprağa uygun bir derinlikte uygun miktarda kireç eklemek için kullanılır. Püskürtme ve karıştırma, kireci ve toprağı kapsamlı bir biçimde birleştirmek için kullanılır. Ağır killer için, ön karıştırmayı 24 ile 48 saat arası (yada daha fazla) nem iyileştirme, bunun ardından da nihai karıştırma izler. Mukavemet ve dayanıklılığın azami biçimde geliştirilmesi için uygun sıkıştırma gereklidir. Uygun iyileştirme de önemlidir. Eğer yüzde 0.3’ün üzerindeki düzeylerde kükürt mevcutsa, özel işlemler gereklidir

KİREÇ İLE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRLMESİ:

Kireç, toprak özelliklerinin kısa-dönemde değiştirilmesi için mükemmel bir malzemedir. Kireç neredeyse tüm iyi-öğütülmüş toprakları değiştirebilir, fakat en çarpıcı gelişme orta ile yüksek arası plastiklikteki kil topraklarda meydana gelir. Değişme, kireç-su sisteminin yüksek pH ortamıyla desteklenen sönmüş kirecin sağladığı kalsiyum katyonların normalde kil mineralin yüzeyinde bulunan katyonların yerini alması nedeniyle meydana gelir. Dolayısıyla, aşağıdaki yararlar oluşturularak kil yüzeyi mineralojisi değiştirilir:

•    Plastisite azalması
•    Nem-tutma kapasitesinde azalma (kuruma)
•    Şişme azalması
•    Artan sabitlik
•    Kuru bir çalışma platformu oluşturması

 

 

  1. 1 Hayvan çiftliklerinde durum:

Ülkemizde coğafi ve tektonik yapısı itibarıyla kil oranı yüksek topraklara sıkça rastlamaktayız . Özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan gezinti / dinlenme alanlarında kullanılan malzemenin killi ve taşıma gücünün düşük olması nedeniyle oluşan çamur, sürü yönetimi açısından işletmelere ciddi boyutlarda zarar vermektedir .

Bir çok işletmede yaşanan bu sorun, bakteri üremesine müsait ortamı oluşturmakta, beraberinde hayvan hastalıklarını getirmekte, iş gücü ve ekonomik açıdan kayıplara neden olarak çiftlik kalitesini düşürmektedir. Sürekli nemli ve çamurlu zemine maruz kalan hayvanlarda doğal olarak et ve süt verimi kayıpları oluşmakta, hatta sorunun ciddi boyutlarda yaşandığı çiftliklerde hayvan kayıpları dahi meydana gelebilmektedir.

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde hayvan gezinti ve dinlenme alanlarında hayvanların rahat edebilmesi amacıyla zeminin beton kadar sert olması istenmediği gibi çamurlaşma ve taşıma gücü zayıf yapıda olması da kesinlikle istenmemektedir. Hayvan gezinti alanlarının aynı zamanda hijyenik olması , hayvan sağlığı açısından (ayak, meme hastalıkları, göbek enfeksiyonları , vs …) önem taşımaktadır.

2.1 Dışarıdan Malzeme Getirilerek Zemin Islahı:

Ülkemizde uygulanan klasik yöntemde mevcut zemin 1m derinlikte kazılıp uzaklaştırılmakta ve kazılan bölgeye dışarıdan sağlam (stabilize) malzeme satın alınarak araziye getirilmektedir. Hayvanların yağmurda zemine batmaları kısmen engellenebilse de hayvanlar sert zemine maruz kalabilmekte , tırnak ve meme enfeksiyonları

artabilmekte, koku, sinek, bakteri ve virüslere karşı ayrıca mücadele gerektirebilmektedir.

Bu yöntem beraberinde yüksek maliyet getirmektedir. Bu yöntemin bir diğer sakıncası killi zemin üzerine yeterli kalınlıkta stabilize malzeme serilmemesi durumunda zamanla alt katmandaki kil, yukarı doğru hareket ederek sağlam malzemenin üzerine çıkabilmekte, tekrar çamur ve beraberindeki sorunlarla mücadele etmek

gerekebilmektedir. Bu da yapılan işlemin sıklıkla yenilenmesini gerektirebilir, bu durumda da işletme giderleri had safhaya ulaşabilecektir.

2.2 Killi Zeminin Hayvan Gezinti / Dinlenme Alanlarında Kullanılması:

Hayvan gezinti /dinlenme alanlarında iyileştirilme yapılmadan killi zemin kullanıldığı takdirde yağmurlu zamanlarda hayvanların çamura batması kaçınılmaz sondur. Ayrıca gezinti / dinlenme alanlarında biriken gübre çamurlaşmış toprakla karışmakta ve gübre toplanmak istendiğinde beraberinde çamurlaşmış toprakta istenmeden alınacaktır. Bu durum gübrenin organik madde miktarını ve kalitesini düşürecektir.

2.3 Kireç Bazlı ALKEO S ile Zemin Islahı:

Kireç Bazlı Alkeo S stabilizasyonu uygulamaları yurtdışında özel olarak tasarlanmış ekipmanlarla yapılmaktadır. Ancak uygulamalar basit tarım aletleri ile de yapılabilmektedir . Zemin pulluk ile gevşetildikten sonra, zeminin üzerine uygun miktarda Kireç Bazlı Alkeo S serilir. Rotavatör adı verilen tarım aleti ile de killi malzeme ve Kireç Bazlı Alkeo S karıştırılır. Gerekli hallerde sulama ve sonrasında sıkıştırma işlemi ile

uygulama sona ermektedir. Uygulamada traktörlerden faydalanıldığı için ağır iş makinelerine göre akaryakıt giderleri düşmektedir. 2 traktör kullanılarak günde 5-10 dekar arasında alan da Kireç Bazlı Alkeo S stabilizasyonu uygulaması yapılabilmektedir.

2.3.1 Uygulamada Kullanılacak Alkeo-S Miktarı?

Kireç Bazlı Alkeo S uygulaması için gerekli Alkeo S miktarı zemindeki malzemenin kil oranına göre değişmekle beraber 1 ton malzemenin Kireç Bazlı Alkeo S ile iyileştirilmesi için yaklaşık 18-30 kg Alkeo S yeterli olmaktadır. Uygulama öncesi zeminden numune alınarak içeriğindeki kil ve mil miktarı tespit edilmekte, bu sonuçlara göre bu kilin yapısını bozacak miktardaki Kireç Bazlı Alkeo S miktarı m2 ye ne kadar

uygulanmalı sorusu cevap bulmaktadır.

2.3.2 Uygulama Zamanı ve Zemine / Çiftliğe Avantajları?

Uygulama yaz aylarında yapılabildiği gibi kış şartlarında da yapılabilmektedir. Uygulama sonrası malzemenin taşıma gücü yükselmektedir. Yapılan çalışmalarda kuru CBR değerlerinde 8 kat, yaş CBR değerlerinde 34 kata varan artışlar gözlemlenmiştir. Kalıcı deformasyon değerleri yaklaşık 8 kat azalma göstermiştir. Kireç bazlı malzeme kullanıldığı için uygulama alanında genel dezenfeksiyon sağlanmakta, bu sayede zemin kaynaklı ayak ve tırnak hastalıkları, meme hastalıkları , göbek enfeksiyonları gibi sorunlar bertaraf edilmekte, koku ve sinek problemi ortadan kalkmaktadır. Alkeo S ile güçlendirilen zeminden gübre sıyırırken alt katmandaki güçlenmiş toprak gübreye karışmamakta, bu sayede her gübre toplama sırasında toprak eksilmediği için bölgeye yeniden toprak getirmeye gerek kalmamakta, çıkan gübrenin kalitesi artmaktadır. Alkeo S uygulaması sadece hayvan gezinti alanlarında değil yol, bina gibi diğer yapılarda alt tabakayı güçlendirerek daha sağlam yapı oluşmasını sağlayabildiği gibi üst katmana serilecek stabilize malzemenin tabaka kalınlığını da azaltarak ekonomikliği de sağlayabilmektedir.

  1. Klasik Yöntem ve Alkeo S ile Zemin Islahı Arasındaki Farklar:

Yukarıda bahsettiğimiz dolgu sistemli klasik yöntem ile yapılacak zemin çalışmaları yüksek maliyetlerle oluşturulmaktadır. Bu yöntem, ciddi boyutlarda ekonomik güç gerektirmekte ve kesin çözüm sunamamaktadır.

Bu tip zeminlerde klasik yöntem uygulandığı zaman zayıf zeminin kaldırılması (iş makinesi kirası, akaryakıt gideri, işçi gideri), başka bir bölgeye nakliyesi (nakliye ücreti, boşaltma, depolama giderleri), ariyet ocağından malzeme alınması (iş makinesi kirası, akaryakıt gideri, işçi gideri), nakliyesi (nakliye ücreti, boşaltma giderleri),serilmesi (iş makinesi kirası, akaryakıt gideri, işçi gideri) işlemleri yüksek maliyetlere neden olduğu

gibi iş bitim tarihlerini de geciktirmektedir. Bu sebeple bir çok çiftliğin zeminini iyileştirmek için herhangi bir çalışma yapmadığı gözlemlenmiştir. Kış aylarında padok içi ve çevresinde zeminin bozulması nedeni ile bakım ve ulaşım durabilmektedir , bu durum işletmelere büyük zararlara neden olmaktadır.

Bu tip zeminlere uygulanacak Kireç Bazlı Alkeo S stabilizasyonu ile zemin düşük maliyetler ile kolayca ve hızlı bir şekilde güçlendirilebilmekte, çamur sorunu bertaraf edilebilmektedir. Bir çok defa dışarıdan sağlam malzeme çekilmesinin maliyeti ise (stabilize malzeme maliyeti, iş makineleri kirası, akaryakıt gideri…) zemin iyileştirmesinde kullanılan Kireç Bazlı Alkeo S maliyetinin çok üzerinde oluşmaktadır. Kireç Bazlı Alkeo

S ile killi zemin üstünde yapılan iyileştirme ile sağlam tabaka elde edilmekte ve alt tabakada bulunan zayıf killi malzeme zeminin üstüne tekrar çıkamamaktadır.

Alkeo S stabilizasyonu ile yapılan uygulamada killi malzemenin kimyasal yapısı , bozulmakta ve oluşan kimyasal reaksiyonun tek yönlü olması sebebiyle zemin ileride tekrar eski haline gelememektedir.

Kilin su tutma özelliği ve şişme özelliğini kaybetmesi ve tekrar su ile temas ettiğinde kil davranışı göstermemesi Alkeo S stabilizasyonuna büyük avantaj sağlamaktadır. Dolgu tabakalarında ve alt temel malzemesi olarak kullanılması planlanan zeminlerin yüksek miktarda kil içermeleri nedeni ile kullanılamadığı durumlarda şartnamelere göre dolgu ya da alt temel malzemesi olarak kullanılma sınırının çok az altında kaldığı için (likid limit, plastik limit ve yoğunluk değerlerinden kaynaklı) kullanılamayan malzemelerde düşük miktarda Kireç Bazlı Alkeo S ilavesi ile zemin kullanılabilir dolgu malzemesi haline dönüştürülebilmektedir .

Kireç Bazlı Alkeo S stabilizasyonu uygulamasının kış aylarında da (yağmurlu ve malzemenin optimum su muhtevasının yüksek olduğu durumlarda) yapılabilmesi büyük avantaj sağlamakta, . klasik yönteme göre %40’lara varan ekonomi sağlanabilmektedir.

Ayrıca zayıf zeminin ortamdan kaldırılarak başka bir yerde depolanması nedeni ile çevreye zarar verilebilmektedir. Bu işlem, hayvan yetiştirme çiftliklerinde hayvanların gezinti alanları, hayvan yatakları, çiftlik içi ve çevresindeki  yollar, silaj deposunun altındaki zemin, gübre çekme alanları, padok içi ve çevresi gibi hemen her alanda başarı ile uygulanabilir. Stabilize edilecek alanlarda zemin geçirgenlik kazanacağı için drenaj kanallarının açılması önem arz etmektedir.

 

Amaç KESKİN

Zir. Müh.

Amaç Keskin Zir. Mad. Ltd. Şti

0532 2450783

amac@amackeskin.com

www.amackeskin.com